KaIros KaŞ

ABOUT US

“Kairos” in Greek philosophy allows us to be in the moment, which we do not run after; it is called time that flows in a calm, peaceful way. ” Kairos Kaş “, on the other hand, takes its name from the philosophy of the holiday we dreamed and designed by focusing on this concept.

With its unforgettable views, long beaches, crystal clear sea, countless ancient cities and cultural tour routes, Kaş makes every minute you spend in its magical nature unique; As Kairos Kas, we aim to provide you with an unforgettable city escape experience in the heart of nature.

In Kairos Kas, you can just listen to yourself away from the crowd, or you can spend a holiday full of experience with your large group of friends or family; You can enjoy delicious meals and cocktails in our restaurant, or you can have pleasant moments accompanied by the light of the stars and the campfire at night.

Now is the right time to get away from all the stress of city life, integrate with nature and listen to your soul in Kairos. We invite you to stop time for a while and enjoy the “moment”!

KAIROS KAŞ

ABOUT US

“Kairos” in Greek philosophy allows us to be in the moment, which we do not run after; it is called time that flows in a calm, peaceful way. ” Kairos Kaş “, on the other hand, takes its name from the philosophy of the holiday we dreamed and designed by focusing on this concept.

With its unforgettable views, long beaches, crystal clear sea, countless ancient cities and cultural tour routes, Kaş makes every minute you spend in its magical nature unique; As Kairos Kas, we aim to provide you with an unforgettable city escape experience in the heart of nature.

In Kairos Kas, you can just listen to yourself away from the crowd, or you can spend a holiday full of experience with your large group of friends or family; You can enjoy delicious meals and cocktails in our restaurant, or you can have pleasant moments accompanied by the light of the stars and the campfire at night.

Now is the right time to get away from all the stress of city life, integrate with nature and listen to your soul in Kairos. We invite you to stop time for a while and enjoy the “moment”!

Kairos Pansiyon, çevreyi korumak, doğal ve sosyal çevre arasındaki bağlantıyı geliştirmek, yerel halkı desteklemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiştir.

Kairos Pansiyon sürdürülebilirlik yaklaşımı; Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, enerji verimliliğini sağlamak, karbon salınımını azaltmak, suyu tasarruflu kullanmak, atıkları ve israfı önlemektir.

Kairos Pansiyon, tüm faaliyetlerin mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirir. Misafirlerin, sektörün, çevrenin ve o bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarını gözetir. Bulunduğu destinasyonlarda kültürel ve doğal değerlerin korur ve istihdam yaratır. Sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik birbirini aktif olarak etkileyen ve birbirinden etkilenen alanlardır ve birlikte verimlilik sağlar.

 • Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirmek ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmaya çalışmak,
 • Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yöneterek faaliyetlerimizde kaynak verimliliğini artırmak,
 • Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmek,
 • Sera gazlarını azaltmak,
 • Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle turizm sektörüne yüksek katma değer yaratmak,
 • Doğal ve kültürel mirası korumak
 • Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin eşitlik sağlamak,

 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmak,

 • Farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin çatışmaya girmeksizin birlikte çalışmasını sağlamak için iş birliğini destekleyen, pozitif ve uyumlu çalışma ortamları yaratmak,

 • Çalışanlarımızla güvene ve etik ilkelerimize dayalı ilişkiler oluşturmak,

 • Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermemek,

 • Otellerin bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve toplumun gelişimine katkı sağlamak,

 • Çalışanları yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleyerek farkındalık oluşturmak,

 • Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek,

 • Faaliyetlerimizde ilgili yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uymak,

 • Tedarikçilerimizle yakın ilişki içerisinde bulunarak sürdürülebilirlik performansımızı artırmak,

 • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,

 • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı temin etmek ve bu kaynakları optimum kullanmak,

 • Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

Sınırlı erişilebilirlik özellikleri nedeniyle otelimizin hareket güçlüğü çeken kişiler veya yaşlılar için uygun olmayabileceğini üzülerek bildiririz. Bunun neden olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayan alternatif konaklama yerlerini keşfetmenizi öneririz. Başka sorularınız veya yardıma ihtiyacınız varsa lütfen ekibimizle iletişime geçmekten çekinmeyin."

Things To Do In Kaş

 – Don’t miss the feeling of swimming in the ocean with Kekova boat tour.

 – Meet a whole new world with scuba diving.

 – Explore the ancient and sunken city with Sea Kayak.

– Get full of action with Canyoning.

 – Feel free while enjoying the unique view with paragliding.

– Catch the peace at Patara beach.

 – Do not forget to catch the tones of blue at Kaputaş beach.

– Explore the Saklıkent Canyon.

 – Take a journey through history by visiting ancient cities.

 – Go back to your childhood with a jeep safari.

For detailed information, it will be sufficient to call or contact the reception.

Kairos Tiny House

Specially designed for Kairos guests, KAIROS TINY HOUSE offers you a comfortable holiday with 1 bedroom, 1 bathroom and a specially designed lounge with open kitchen.

You can enjoy your holiday and relax on your terrace and enjoy the pool area in these 37 m2, minimally furnished houses made of Finnish pine with forest views.

Our guests staying in all our houses can also benefit from the bar and restaurant area in the facility.

You can take advantage of our breakfast-included concept, either with a special breakfast service for your home, or in the open area with the sounds of birds in the middle of nature.

Kairos Design  Tiny House ( Jacuzzi )

Specially designed for Kairos guests, KAIROS DESIGN TINY HOUSE offers a comfortable holiday opportunity with its outdoor jacuzzi, 1 bedroom, 1 bathroom and a specially designed lounge with open kitchen.

You can enjoy your holiday in these 37 m2 and minimally furnished houses made of Finnish pine, you can relax on your terrace and enjoy the pool area.

You can take advantage of our breakfast-included concept, either with a special breakfast service for your home, or in the open area with the sounds of birds in the middle of nature. ,

Our guests staying in all our houses can also benefit from the bar and restaurant area in the facility.

Kairos Villa

KAIROS VILLA within the facility, Stone house with private pool, terrace, garden and fireplace. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, 1 toilet and a professional kitchen, it offers an ideal accommodation opportunity for large groups.

Kairos villa, consisting of 150 m2, has been carefully designed for our guests who want to enjoy the mountain, pool and forest view.

Our guests staying in Kairos villa can also benefit from the bar and restaurant area in the facility, and you can also start the day with the breakfast service, which includes breakfast, either with the option of serving to our villa or in the open area accompanied by bird sounds.